Active Directory deki kullanılmayan bilgisayarları tespit etmek

Active Directory deki kullanılmayan bilgisayarları tespit etmek

Active Directory üzerinde belli bir süre kullanılmayan, yani logon olunmayan bilgisayarları tespit ederek silmemiz mümkün.

dsquery computer -inactive 14 -limit 0

Komut satırında bu komutu çalıştırdığımızda bize 14 gün boyunca domain’e login olmayan bilgisayar hesaplarını gösterecektir.

dsquery computer -inactive 14 -limit 0 | dsrm -noprompt

komutu ile de bulunan bu hesaplar silinir.

Kaynak: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc775825%28WS.10%29.aspx

admin