Exchange 2010 da Yeniden Login ol butonu koymak

Exchange 2010 da Yeniden Login ol butonu koymak

Exchange Server kullanıyorsanız ve owa kullanıcılarının explorer üzerinde oturumu kapattığında yeniden oturum açabilmek için tekrardan mail adreslerini http://mail.domainadi.com gibi yazmak bazen can sıkıcı olabilir. Eğer maillerimize web üzerinde erişim sağlıyorsak bu güzel özelliği etkinleştirebiliriz.

Exchange server üzerinde (Client Access Rolünün olduğu sunucuda) c:program filesMicrosoft C:Program FilesMicrosoftExchange ServerV14ClientAccessOwaauth

dizininin altındaki Logoff.aspx dosyasını öncelikle yedekleyerek daha sonrasında 123.satırda LogoffClose diye devam eden bir satır. burayı bulalım. 124.satırda

onmouseover=”this.className=’btnOnMseOvr'” onmouseout=”this.className=’btn'” onmousedown=”this.className=’btnOnMseDwn'”>

 bu satırın altına geçerek;

<input id=”btnCls” type=”submit” class=”btn” title=”Click here to sign in again.” value=”Sign In Again” onclick=”window.navigate(‘/owa’)” onmouseover=”this.className=’btnOnMseOvr'” onmouseout=”this.className=’btn'” onmousedown=”this.className=’btnOnMseDwn'”>

bu kodları yapıştıralım.

Yani kodlar else den sonra şu şekilde gözükecek

<% } else { %>

<input id=”btnCls” type=”submit” class=”btn” title=”<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.LogoffCloseHelpText)%>” value=”<%=LocalizedStrings.GetHtmlEncoded(Strings.IDs.LogoffClose) %>” onclick=”window.close()”

onmouseover=”this.className=’btnOnMseOvr'” onmouseout=”this.className=’btn'” onmousedown=”this.className=’btnOnMseDwn'”>

<input id=”btnCls” type=”submit” class=”btn” title=”Buraya tiklayarak tekrar giris yapabilirsiniz.” value=”Yeniden Oturum Ac” onclick=”window.navigate(‘/owa’)” onmouseover=”this.className=’btnOnMseOvr'” onmouseout=”this.className=’btn'” onmousedown=”this.className=’btnOnMseDwn'”>

<% } %>


admin