Exchange Server daki Kullanıcıları dosyaya aktarmak

Exchange Server daki Kullanıcıları dosyaya aktarmak

Bazı durumlarda Exchange üzerindeki kullanıcıları export etmeniz gerekebilir..  Bu gibi durumlarda Exchange Power Shell i üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacaktır..

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object displayname,PrimarySmtpAddress | export-csv c:mail_listesi.csv

admin