Windows Server 2012 den paylaşım klasörüne bağlanmak istediğinde hata

Sizde Windows Server 2012 den Server 2012 ADC makinaya bağlanmak istediğinizde The specified server cannot perform the requested operation hatası alıyorsanız aşağıdaki komutu her iki sunucu tarafında da powershell üzerinden girerek server ve clientın daha güvenli iletişim için kullandığı “Secure Negotiate” özelliğini disable yaparak sorunu çözebilrsiniz. Bu urum genellikle Server 2012 üzerinde System Center Configuration Manager 2012 kurduktan sonar gerçekleşiyor. kurulum öncesi paylaşımlara erişebilirken kurulumdan sonar bu hatayı alıyorsunuz.

Set-ItemProperty -path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters” requiresecurenegotiate -value 0 -force

http://support.microsoft.com/kb/2686098