SQL Server üzerindeki tüm databaselerinizi yedekleyin.

SQL Server üzerinde belkide 1000 tane databaseiniz mevcut, bunların herbiri için procedur yazmak yada job oluşturmak zaman alabilir. Vereceğim script ile yedekleme işlemini hızlı ve kolay bir şekilde kaç databasinizin olduğuna bakmaksızın yedekleyebilirsiniz. TechNet üzerinden bu scripte ulaşabilirsiniz.

 

DECLARE@nameVARCHAR(50)–databasenameDECLARE@pathVARCHAR(256)–pathforbackupfilesDECLARE@fileNameVARCHAR(256)–filenameforbackupDECLARE@fileDateVARCHAR(20)–usedforfilename–ProvidethepathwhereallthedatabasesneedstobebackedupSET@path=’MyBackupFilePath’–usedtosuffixthecurrentdateattheendofbackupfilenameSELECT@fileDate=CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)DECLAREdb_cursorCURSORFOR–UsethisforalldatabaseexceptthesystemdatabasesandanyexclusionyoucanmakeSELECTnameFROMmaster.dbo.sysdatabasesWHEREnameNOTIN(‘master’,’model’,’msdb’,’tempdb’,’ReportServer’,’ReportServerTempDB’)

–Uncommentandusethisforonlyspecificdatabases.
–ThosedatabasenamesyoucanprovideunderINclauseSELECTnameFROMmaster.dbo.sysdatabasesWHEREnameIN(‘MyDB1′,’MyDB2′)OPENdb_cursorFETCHNEXTFROMdb_cursorINTO@nameWHILE@@FETCH_STATUS=0BEGINSET@fileName=@path+@name+’_’+@fileDate+’.BAK’BACKUPDATABASE@nameTODISK=@fileNameWITHSTATS=1FETCHNEXTFROMdb_cursorINTO@nameENDCLOSEdb_cursorDEALLOCATEdb_cursor

Kodu buradan indirebilirsiniz. http://gallery.technet.microsoft.com/T-SQL-to-backup-all-d683cfee/view/Reviews

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.